Kremnická kamenina

Popis
Kremnická kamenina je spojená s takmer so 150 ročnou históriou továrne v Kremnici (1815-1956). Jej výrobky boli uznávané pre ich vysokú kvalitu a tvorivú invenciu a boli expedované do celého sveta. Na niektorých návrhoch sa podieľal aj kremnický maliar Vojtech Angyal.V súčasnosti sú výrobky z kremnickej továrne predmetom vášnivej zberateľskej činnosti jednotlivcov, vyskytujú sa však aj v niekoľkých zbierkach múzejných inštitúcii- napr. Slovenského národného múzea v Martine, či Múzea mincí a medailí v Kremnici, ktoré v rokoch 2013-2018 predstavilo rozsiahlu výstavu s názvom “Pôvab kameninových záhrad: Kremnická kameninová továreň 1815-1956”.

Vznik továrne na výrobu kameniny v Kremnici sa datuje do roku 1815 a spája sa s nálezom ložiska hliny v neďalekej Dolnej Vsi. Táto fabrika sa počas svojej takmer 150 ročnej existencie stala významným výrobcom úžitkovej a dekoratívnej kameniny. Jej výrobky boli žiadané pre prepychové šľachtické sídla, pre meštianske interiéry, ako aj obydlia nižšej vrstvy obyvateľstva. Mala dôležité postavenie nielen na európskom trhu, ale exportovala aj do Južnej a Severnej Ameriky, Austrálie, Afriky, na Blízky Východ a do Ázie. Počas svojej existencie vystriedala niekoľkých majiteľov. V polovici 19. storočia sa kremnická továreň pod vedením Jozefa Trangousa považovala na najlepšiu v celom Uhorsku. Najväčší podiel na jej rozvoji mala však firma Ján Kossuch z Katarínskej Huty, ktorá továreň vlastnila v rokoch 1868 až 1945, kedy bola zoštátnená a v roku 1956 jej činnosť zanikla.

Video
Literatúra
SOLČÁNIOVÁ V.(2014): História kremnickej kameninovej továrne. Valéria Solčániová, Nevoľné. Kremnica
Body záujmu
GPS
12
48.70397222222223
18.917555555555555
1
0
0
48.7039722222
18.9175555556