O nás

Body

Hlavným cieľom výskumno-vývojového projektu Identita SK preto bolo zmapovať a podchytiť to,  čo je z tradičnej materiálnej kultúry v regiónoch na Slovensku živé a perspektívne pre regionálny rozvoj. 

Obrázok

Regionálna identita je konštrukt, ktorý je navyše v neustálom vývoji. Kde je tradícia živá, tam sa vyvíja, mení, adaptuje, transformuje a interpretuje. Táto premenlivosť je ale znakom jej životaschopnosti a šance na kontinuitu. V hre je pritom uchovávanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva v tradičnej materiálnej kultúre. Jednou z hlavných výskumných otázok preto bolo, aké kreatívne stratégie sa dajú použiť pri práci s pôvodnými predlohami/vzormi pri rekonštrukciách a tvorbe nových foriem výrobkov, stavieb a služieb potrebných pre životaschopnosť vidieku. Zvláštna pozornosť bola venovaná tradičným remeslám a ich spojeniu so súčasným dizajnom. 

V rokoch 2018-2020 boli v spolupráci s etnológmi uskutočnené malé terénne výskumy spojené s workshopmi vo vybraných regiónoch (Horehronie, severný Zemplín a Šariš, Hont, Orava, Liptov, Gemer, Podpoľanie a Záhorie) za účasti riešiteľov projektu, profesionálnych dizajnérov a študentov. Počas nich bol zmapovaný súčasný stav tradičnej materiálnej kultúry a kontaktovaní ľudia, ktorí s ňou pracujú v kultúre a priemysle, vrátane cestovného ruchu. Zároveň boli uskutočnené viaceré prehlbujúce výskumné štúdie a skoncipované a otestované stratégie kreatívnej práce s regionálnymi prvkami, kde sa zapájali profesionálni dizajnéri a študenti v rámci svojich zadaní.

Objavovanie krajiny, jej materiálnej kultúry a najmä autentických obyvateľov regiónov, bolo pre dizajnérov zdrojom inšpirácie pri ich tvorbe. Výstupy projektu sú zoskupené do piatich oblastí záujmu: architektúra a staviteľstvo; remeslo, zamestnanie a dizajn; stravovanie a tradičná kuchyňa; príroda a tradičné poľnohospodárstvo, kultúra a všetky sú dostupné v databáze.

Hlavnou riešiteľkou a iniciátorkou projektu IDENTITA.SK je prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., pôsobiaca na Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Členovia riešiteľského tímu výskumného projektu APVV 16-0567 sú Mgr. art. Wanda Borysko, doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD., PhDr. Juraj Podoba, CSc., Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. a Mgr.art. Michala Lipková, ArtD.

Autorkami návrhu interaktívnej databázy ProjektIdentita.sk sú prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., Mgr.art. Michala Lipková, ArtD. a Mgr. art. Wanda Borysko, ktoré sa spoločne podieľali na tvorbe informačnej architektúry, interakčného konceptu a grafickom návrhu databázy.

Na projekte aktívne spolupracovali: Dušan Kočlík, Tatiana Lesajová, Maríán Ontkóc, Adam Tóth, Andrea Ďurianová, Markéta Kučerová, František Dorko, Tomáš Páriš, Kristína Bereczká a študenti Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Náš tím

Osoby
Obrázok
Veronika Kotradyová

prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

Pozícia
veronika.kotradyova [at] stuba.sk
Bio
Ústav interiéru a výstavníctva FAD STU
Obrázok
Zuzana Beňušková

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.

Pozícia
zuzana.benuskova [at] savba.sk
Bio
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Obrázok
Juraj Podoba

PhDr. Juraj Podoba, CSc.

Pozícia
juraj.podoba [at] fses.uniba.sk
Bio
Ústav sociálnej antropológie FSES UK
Obrázok
Peter Daniel

doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Pozícia
peter.daniel [at] stuba.sk
Bio
Ústav interiéru a výstavníctva FAD STU
Obrázok
Wanda Borysko

Mgr. art. Wanda Borysko

Pozícia
wanda.borysko [at] gmail.com
Bio
Ústav interiéru a výstavníctva FAD STU
Obrázok
Michala Lipková

Mgr.art. Michala Lipková, ArtD.

Pozícia
michala.lipkova [at] stuba.sk
Bio
Ústav dizajnu FAD STU