Belujské hrnčiarstvo

Fotografie
Popis
Belujskí hrnčiari zanechali po sebe nezmazateľnú stopu v slovenskom výtvarnom folklóre. Kupodivu je belujské hrnčiarstvo stále veľká neznáma, žijúca v tieni iných dielní ako Modra či Pukanec. Veľký potenciál tohto kultúrneho dedičstva v nás vzbudilo myšlienku prezentovať ho v rámci našich aktivít. Preto sme v našom dome práve zriadili muzeálnu expozíciu venovanú prezentácii belujskej hrnčiny.

Hrnčiarske remeslo bolo po stáročia súčasťou obživy tunajšieho ľudu. Dokazujú to písomné pramene, archeologické nálezy ako i muzeálne zbierky. Najstarší písomný záznam o hrnčiaroch v Beluji je z roku 1635, ktorý spomína hrnčiara menom Imrich Hrnčiar. Ešte staršie doklady spracovania tunajšej kvalitnej hliny dokazujú popolnicové nádoby nachádzané v chotári obce z doby bronzovej, dnes uložené v depozitároch národného múzea. Názov obce Beluj odvodzoval  Andrej Kmeť od slovanského výrazu pre označenie “biela” a to zrejme podľa výskytu bielej hliny v chotári Beluja. Výrobky tunajších hrnčiarov sa vyznačovali kvalitným, neraz veľmi tenkým črepom a boli v širokom okolí veľmi žiadané. Povozníci ich rozvážali do širokého okolia a predávali na jarmokoch. Okrem hlineného riadu na bežné kuchynské účely varenia, pečenia či uskladňovania potravín, tunajší hrnčiari vyrábali veľmi svojrázne dekoratívne krčahy, fľaše, či taniere, ktorých výzdoba nemá v slovenskej hrnčiarskej produkcii obdobu. Posledný hrnčiarsky kruh sa na Beluji dotočil v roku 1889, kedy zomrel posledný aktívny hrnčiar. Výrobky tunajších majstrov hliny sa ako predmety dennej spotreby postupom času opotrebovali, nešťastnými náhodami porozbíjali a tak vymizli z tohto sveta. No našťastie nie všetky…

Literatúra
Turzová, M.: Belujské hrnčiarstvo. Osveta. Martin. 1990
Mlích, Š.: Belujská hrnčiarska tradícia. RUD 2016-4. ÚĽUV. Bratislava. 2016
GPS
12
48.35241666666667
18.890333333333334
1
0
0
48.3524166667
18.8903333333