Vešiak inšpirovaný žatevným nástrojom

Popis
Vešiak OZI je výsledkom tvorivej činnosti autora Tomáša Páriša na tému projektu IDENTITA SK. Cieľom témy bolo spracovanie určitých znakov slovenskej ľudovej kultúry v podobe dizajnérskeho produktu, so zámerom čo najviac zachovať autenticitu inšpiračného zdroja. V prípade daného produktu sa autor inšpiroval životom slovenského roľníka z obdobia 16. Storočia. Konkrétne čerpal z jeho najdôležitejšej pracovnej činnosti – žatvy. Žatvu pokladal roľník za odmenu jeho celoročnej práce. Išlo o zber plodov náročnej a dlhodobej činnosti, na konci ktorej bola odmena v podobe potravín. Žatva tak bola jeho životným údelom a tiež podmienkou prežitia.

V  tomto prípade bola kosa najpodstatnejším nástrojom zberu úrody, ktorá sa stala hlavným inšpiračným zdrojom v procese tvorby návrhu vešiaka OZI. Presnejšie išlo o jej drevenú časť, nazývanú - kosisko. V priebehu navrhovania bolo zámerom zachytiť charakteristické znaky kosiska, z dôvodu udržania autenticity pri pohľade na výsledný produkt. Následným spracovaním dreveného masívu, bolo snahou vytvoriť v líniách jednoduchý dizajn, ktorý tak odzrkadľuje prostosť života roľníkov.

Vešiak OZI je zhotovený z jaseňa pričom existuje aj druhé materiálové prevedenie z javora. Sú to dva najbežnejšie druhy dreva, z ktorých boli kosiská v minulosti vyrábané. Jeho konštrukcia pozostáva z troch podopierajúcich sa nôh, ktoré predstavujú vzájomnú spoluprácu a výpomoc roľníkov z rôznych oblastí Slovenska počas obdobia žatvy.

Vešiak symbolizuje ukončenie žatevných prác. Každá žatva sa končila dožinkovou slávnosťou, kedy sa zišli všetci účastníci žatvy u gazdu, kde zavesili svoje pracovné oblečenie a nástroje a následne sa pustili to veselice, počas ktorej slávili dobre vykonanú prácu. Týmto dizajnom, tak chcel autor osláviť život svojich predkov a vzdať vďaku a úctu ku ich práci a ťažkému životnému údelu, a taktiež poukázať na dôležitosť vzájomnej podpory a pomoci bez ktorej je ťažké dosiahnuť cieľ.

 

 

Študentská práca FAD STU

Autor: Mgr. art. Tomáš Páriš

Realizácia: Ing. František Jánoš

Vedúci práce: Mgr. art. Michala Lipková

Zrealizované: 2019

Foto: Tomáš Páriš

Video
Literatúra
Práca a život na poli:
https://historickarevue.sme.sk/c/22528236/praca-a-zivot-na-poli.html

Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci:
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1740/Sochan_Starobyle-zvyky-slovenskych-rolnikov-pri-polnej-praci/4

Pracovné nástroje a práca v hospodárstvach stredných roľníkov - Zber úrody:
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/
a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1986/pages/007_julius_dedinszky.htm
GPS
7
48.852032020716926
16.109556337874977
1
0
0
48.1511944444
17.11075