Magnetky

Fotografie
Popis
Magnetka, upomienkový predmet s motívom charakteristickým pre dané miesto, už veľmi dlho patrí medzi najobľúbenejšie suveníry. Po návšteve viacerých slovenských obcí sa sformoval nápad vytvoriť sériu magnetiek, ktoré reprezentujú Slovensko nielen tradičnými motívmi, ale i materiálmi a spôsobom výroby. Navrhované magnetky spolu vytvárajú kolekciu, ktorá má zberateľskú ambíciu, no rovnako môžu jednotlivé časti fungovať ako samostatný malý upomienkový predmet. 

Magnetky sú vyrobené v dvoch materiálových prevedeniach. Prvé – drevo a cín – odkazuje na tradíciu kovolejárstva. Roztavený cín sa vlieva do drevenej časti – „šablóny” s motívom. Jednoduchší variant kombinuje dve povrchové úpravy dreva. Časť je ošetrená tradičným opaľovaním – drevo tak získava tmavú, takmer čiernu farbu, druhá časť je ponechaná v pôvodnej prírodnej farbe. Všetky drevené časti sú pre efektivitu výroby vyrezané na laseri.

 

Kolekcia je tvorená šiestimi magnetkami s tradičnými ľudovými symbolmi, ktoré je možné často pozorovať na štítoch vidieckych domov: symbol ľalie (reprezentuje dievčenstvo či nepoškvrnenosť Panny Márie); kohút (pri brieždení zaháňa nočných démonov); kríž (hlavný znak kresťanstva symbolizuje prepojenie pozemského a nadprirodzeného, duchovného a materiálneho, živého a mŕtveho); kalich (symbolizuje evanjelickú cirkev), srdce (symbolizuje lásku) či šesťcípa ružica (solárny znak, ktorý má ochranné sily).

 

Rozsiahlejšiu kolekciu magnetiek s ľudovými symbolmi predchádzala menšia kolekcia, ktorá rovnakou technikou výroby i materiálovým prevedením zobrazovala tradičné tesárske konštrukčné spoje používané v pôvodnej slovenskej architektúre.

 

Autori: Doc. Ing. arch. Peter Daniel PhD., Mgr. art. Mgr. Tatiana Lesajová

GPS
12
48.15116666666667
17.111055555555556
1
0
0
48.1511666667
17.1110555556