Lavica

Popis
Redizajn lavice je vytvorený z hliníkového plátu so šikmo zasadenými masívnymi hliníkovými nohami s jemne kartáčovaným povrchom. Ručné brúsenie oceľovou vlnou zanechalo na povrchu textúru, ktorá pripomína kresbu dreva. Dizajn lavice v novom materiáli zachováva maximálne vizuálne odľahčenie, ktoré bolo pri pôvodnom objekte skôr výsledkom utilitárneho riešenia ako estetickým zámerom.

Lavica vychádza z existujúcich predlôh, ktoré sa do súčasnosti zachovali nielen v skanzenoch, ale sú ešte často používané na vidieku ako funkčný predmet. Tento druh lavíc, má zníženú hmotnosť, ktorá sa v dizajne prejavuje mimoriadnou subtílnosťou. Pretože boli hlavne využívané pri práci, ich dimenzie sú zredukované na maximálnu možnú mieru, s ponechaním plných hrúbok materiálu len v miestach začapovaných nôh. Zdokumentovaná lavica, z ktorej návrh vychádzal, má sedák vyrobený z neomietnutej dosky – prirodzené zúženie na okrajoch ju ešte viac vizuálne odľahčuje. Dvojica nôh z nahrubo ohobľovaného dreva a zvyšné dve z neodkôrnených konárov. Nohy sú začapované a poistené klinmi.

 

Autor: doc. Ing. arch. Peter Daniel PhD.

GPS
12
48.150999999999996
17.110916666666668
1
0
0
48.151
17.1109166667