Valaška

Fotografie
Popis
Valaška je štíhla ľahká sekera na dlhom porisku, ktorá kedysi slúžila ako obranný a pracovný nástroj, neskôr, od konca 19. storočia aj ako atribút sviatočného odevu a obradový nástroj. V súčasnosti sa vyrába ako upomienkový, dekoračný predmet, či tanečná rekvizita. Jej rozšírenie bolo v oblastiach ovplyvnených tzv. valašskou kolonizáciou a salašníckym chovom oviec – časť Čiech, Moravy, Poľska a Slovenska. Valaška sa skladá z kovovej (alebo drevenej) sekerky dlhej približne 11-20 cm s ostrím širokým približne 6-8 cm na jednej strane a obuškom – plochou časťou na druhej, ktorá je nasadená na drevenom porisku. Tie bývali pôvodne dlhšie (až do 150 cm), neskôr sa skrátili na približne 85 – 100 cm a poriská valašiek určené na tanec bývajú najkratšie (okolo 80 cm). Na porisku môže byť, na strane sekerky, obrúčka (tuľajka) a na konci kovový hrot. Na čepeli býva aj pohyblivý chránič ostria. Sekerky valašiek vychádzajú z tvaru klasických sekier, pričom sa od seba odlišujú tvarom obuškov, hrúbkou a šírkou čepele, spodnou hranou s výrezom alebo vyčnievajúcim polkruhovým zúbkom (palečník, cecek). Na Slovensku sa vyvinuli tri základné typy valašiek – pohronského, liptovského a spišsko-magurského typu a viacero ich regionálnych variantov.

Valaška, ako pracovný nástroj, slúžila aj na odtínanie náletových stromov z pasienkov, označovanie hraničných stromov zásekmi, osekávanie čečiny, na pritiahnutie ovce za nohu ale aj ich zabíjanie. Bola používaná ako osobná a lovecká vrhacia zbraň alebo cestovná palica do terénu, neskôr aj ako súčasť mužského sviatočného kroja. Zdobené valašky boli navyše atribútom sviatočného odevu baču, valasi používali na prácu nezdobené železné valašky a honelníci, kvôli bezpečnosti, valašky s drevenými sekerkami.

História zdobených valašiek súvisí s existenciou funkcie hlavného predstaviteľa valachov určitého kraja, ktorým bol tzv. vojvoda, ktorý mal zdobenú valašku. Neskôr sa táto výsada preniesla i na baču ako hlavného pastiera a gazdu na salaši.

Literatúra
Internetové zdroje:

http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/valaskarstvo/
https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/valaska/
https://www.dailymale.sk/articles/o-valaskach_2907
https://myzilina.sme.sk/c/5440900/kde-su-janosikova-ciapka-a-valaska-ulozene-v-muzeach.html