Vytvorené na Slovensku

Popis
Projekt Vytvorené na Slovensku (VNS) bol založený v roku 2015 výtvarníčkou a sochárkou Ninou A. Soškovou v spolupráci s odevnou dizajnérkou Lenkou Sršňovou. V súčastnosti projekt funguje pod názvom suvenir _ contemporary art&craft a vedie ho zakladateľka – Nina A. Sošková. V rámci projektu organizuje tvorivé dielne, odborné prezentácie, podnecuje slovenských výtvarníkov k tvorbe diel so slovenskou tematikou. Cieľom je spoznávanie a oživovanie slovenských kultúrnych tradícií tvorivou formou.

VNS je realizované prostredníctvom terénnych výskumov a workshopov, kde vzniká inšpirácia pre nové projekty. Tá je následne pretavená do súčasnej podoby – hodnotných objektov, diel, ktoré vkusne odkazujú  na slovenskú tradíciu a sú ľuďom dostupné – napríklad vo forme suveníru. Workshopy s umelcami sa konajú vždy v konkrétnom regióne, ktorý sa stáva témou daného ročníka.

Všetky produkty a dielne sú inšpirované folklórom a inšpirované dedičstvom našich starých rodičov. Projekt umožňuje spoznávať bližšie naše slovenské tradície a umenie hravou, edukatívnou a tvorivou formou. Umožňuje reprezentovať kúpou autorského suveníru našu krajinu aj za hranice domova.

Prvý ročník projektu sa uskutočnil v roku 2015 v Čičmanoch, druhý v roku 2016 v Ružomberku v spolupráci s Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku, tretí vznikol v Trenčíne v spolupráci s galériou M.A. Bazovského, kde sa pracovalo s témou modrotlačiarskch foriem inšpirovaných práve týmto výtvarníkom.  V roku 2019 sa štvrtý ročník uskutočnil na Orave v spolupráci s Oravskou galériou v Dolnom Kubíne na tému “vytvor si Kompánka” s odkazom na umelca a sochára, tvorcu slovenského maliarskeho raja, Vladimíra Kompánka.

Každý z ročníkov obsahuje dve ťažiskové roviny. Prvá tvorí “originál dielne pripravované dizajnérom” určené pre širokú verejnosť. Na dielňach si môže návštevník vytvoriť pod vedením autora vlastný suvenír a odniesť ho z regiónu ako spomienku. Druhú časť projektu tvorí autorská rezidencia, kde si Nina A. Šošková osobne prizýva do spolupráce umelcov a dizajnérov. Tí následne vytvárajú a pracujú na autorskom návrhu, ktorý je inšpirovaný priamo regiónom, v ktorom sa nachádzajú. Výsledkom každého ročníka je výstava v spolupráci s danou inštitúciou v regióne a plnohodnotný katalóg.

Medzi dizajnérov, ktorí na projekte participovali patrí napríklad  grafický dizajnér Ondrej Jób, výtvarníčka Eva Tkáčiková, dizajnérka Jana Potiron a výtvarník Marek Cina. Suveníry je možné si zakúpiť v daných regiónoch a v internetovom obchode contemporarysuvenir.sk.

Literatúra
Šošková-Augustínová, Nina: Vytvorené na Slovensku. In. Zborník príspevkov z konferencie Zdravé domy- Interiér- Identita SK 2019, Vydavateľstvo Spektrum Bratislava, 2019, s. 8-13, http://www.bcdlab.eu/udalosti/Zbornik%20plnych%20prispevkov%20z%20konferencie.pdf