ConTEXt - digitálne tkaná textília Zuzany Zmatekovej

Popis
Interdisciplinárny projekt ConTEXt kombinuje digitálne médiá s tradičnou technológiou tkania na žakárovom tkáčskom stave s cieľom prezentovať alternatívne prístupy v textilnom dizajne. Autorka zapája do kreatívneho procesu výroby žakárových textílii užívateľa. Pomocou interaktívnej aplikácie prepojenej so senzorom Kinect generuje vizuálne obrazy, ktoré jej slúžia ako podklady pre nové vzory.

Autorka projektu Zuzana Zmateková týmto projektom nadväzuje na svoju predchádzajúcu tvorbu, v ktorej sa zaoberá témou súčasnej alternatívnej estetiky inšpirovanej vzhľadom nových médií. Projekt ConTEXt získal v súťaži Národná cena za dizajn v roku 2019 cenu poroty. Porotu zaujal experimentálny prístup k tvorbe textilného dizajnu, ktorý korešponduje s aktuálnymi tendenciami spájania disciplín na získanie alternatívnych výsledkov posúvajúcich hranice zaužívanej estetiky. Porota ocenila aj interaktivitu projektu a aktívne zapojenie diváka do procesu výroby.

Video
Literatúra
LAŠŠÁK, Marián - PEKÁROVÁ, Adriena - KOLESÁ, Zdeno. Národná cena za dizajn 2019: produktový dizajn. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2019. ISBN 9788089992034.
GPS
12
48.15169874366594
17.10930625895844
1
0
0
48.1516987437
17.109306259