Košikárstvo – pletenie z drevených materiálov

Fotografie
Popis
Košikárstvo, ako výroba predmetov pletením z prútia, lubkov a korienkov drevín pre vlastnú potrebu i na predaj, bolo na Slovensku predovšetkým domáckou výrobou. Ojedinele sa rozvinulo do remesla (v oblasti spracovania vŕbového prútia) a v 19. a 20. storočí sa stalo doplnkovým zamestnaním roľníkov, niekedy aj ako sezónna práca iných profesií. V 50. rokoch 20. storočia bolo košikárstvo ako živnosť nahradené výrobou pre ÚĽUV a výrobné družstvá. Košikárske výrobky v minulosti bežne slúžili na uskladnenie a transport rôznych materiálov a potravín, ale objavovali sa aj vo väčších mierkach ako súčasť stavieb. Boli dôležitou súčasťou vybavenia každého roľníckeho hospodárstva, používali ich aj remeselníci, obchodníci, nechýbali v mestských domácnostiach. Sortiment košikárskych výrobkov bol rozmanitý. Najrozšírenejšie boli koše rôznych tvarov (okrúhle oválne, hranaté, valcovité, kónické a pod.), ktoré sa nosili v rukách alebo na chrbte, čomu bola prispôsobená konštrukcia, niekedy uzatvorenie vekom a typ rúčok. Ďalšími výrobkami boli opálky, zásobnice, košiny, vrše – koše na chytanie rýb, koše pre rôzne hospodárske zvieratá, nábytok či kufre a úložné skrinky a rôzne drobné predmety do domácnosti.

Samotnému pleteniu do výrobku predchádzala príprava materiálu – sezónny zber prútov z voľne rastúcich stromov (neskôr aj pestovaných v prútnikoch), ich skladovanie, prípadne úprava materiálu pred použitím. Na pletenie sa najčastejšie používalo jednoročné vŕbové prútie (niekedy aj liesky, jelše, topoľa či brezy) s kôrou (nelúpané alebo zelené prútie), alebo sa pred pletením šúpalo, štiepalo i varilo. Menej používanými materiálom na pletenie boli lubky – tenké pásiky dreva, ktoré sa vyrábali štiepaním pareného dreva. Na ich zhotovenie sa používali ľahkoštiepateľné dreviny – dub, lieska, klen, javor, svíb alebo bršlen. Korienky drevín (na Záhorí z borovice a agátu, na severovýchode Slovenska zo smreka, jedle a borievky) boli tradičným pletiarskym materiálom najmä v oblastiach pozdĺž karpatského oblúka. Korienky, ktoré sa vyberali tesne pod povrchom tak, aby sa nepoškodil živý strom. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou, vláčnosťou, ohybnosťou a dobrou štiepateľnosťou.

Najrozšírenejšou technikou pletenia bola tá, že sa najskôr výpletom konštrukcie v tvare kríža zhotovilo dno koša. Po jeho obvode sa potom zastokli prúty tvoriace zvislú kostru a prúty na jej vodorovný výplet (opletanie fliaš a demižónov sa realizovalo opačným spôsobom – postupovalo sa opletením od hrdla smerom ku dnu). Druhou, menej rozšírenou technikou, bolo pletenie steny koša oblúkovitým ohýbaním a vzájomným kosým prepletaním skupín rovnobežných prútov tak, že sa ich konce dostali späť k spodnému okraju koša (tzv. ťahané alebo bardejovské košíky).

Video
Literatúra
Juriga, Peter a kol.: Košikárstvo. Premeny vŕbového prútia, ÚĽUV, 2007


Body záujmu