Tradičný kamenno-hlinený dom v Čelovciach

Fotografie
Popis
Dom číslo 28 v Čelovciach je ukážkou tradičného hontianskeho staviteľstva z kameňa – konkrétne z tzv. pieskovca (trachitového tufu), pričom sú z kamenných kvádrov vytvorené aj ostenia okien a zárubne dverí. Je na ňom vidno aj pôvodnú zachovanú konštrukciu gánku 1 z tvrdého dubového dreva a vyrezávaný drevený štít strechy typický pre túto obec. Dom je v súčasnosti v rekonštrukcii a bude slúžiť ako expozícia – „ľudový dom“ pod patronátom Obecného úradu Čelovce.

Dom číslo 28 v Čelovciach je ukážkou tradičného hontianskeho staviteľstva z kameňa – konkrétne z tzv. pieskovca (trachitového tufu), pričom sú z kamenných kvádrov vytvorené aj ostenia okien a zárubne dverí. Je na ňom vidno aj pôvodnú zachovanú konštrukciu gánku 1 z tvrdého dubového dreva a vyrezávaný drevený štít strechy typický pre túto obec. Dom je v súčasnosti v rekonštrukcii a bude slúžiť ako expozícia – „ľudový dom“ pod patronátom Obecného úradu Čelovce.

GPS
12
48.18292
19.14298
1
0
0
48.18292
19.14298