Dom Rastislava Haronika - Vyšehradné

Popis
Majster ľudového remesla Rastislav Haronik svojpomocne zrekonštruoval rozpadajúci sa historický dom vo Vyšehradnom z roku 1873 a vytvoril v ňom malé súkromné múzeum bývania, tradičného odevu a svoju keramickú dielňu s názvom Keramika Haronika. V roku 1993 za túto rekonštrukciu získal medzinárodné ocenenie EUROPA NOSTRA “za príkladné zrekonštruovanie dedinského obydlia v tradičnom duchu". Majster Haronik tradičnú kultúru šíri a odovzdáva ďalším generáciám aj formou kurzov tradičných výrob pre deti či dospelých.

Rastislav Haronik (nar.1948) absolvoval odbor keramika na Strednej škole umeleckého priemyslu (SŠUP) v Bratislave pod vedením akademického sochára Teodora Lugsa. Okrem keramiky sa celý život venuje zberateľstvu a ľudovým remeslám. V roku 1975 začal opravovať pôvodný roľnícky dom vo Vyšehradnom, ktorý bol v havarijnom stave. Do dnešnej podoby sa objekt dostal po rokoch úsilia najmä vďaka nadšeniu majiteľa a jeho priateľov. V zadnej časti pristavil keramickú dielničku a z hliny nájdenej v okolí robil dlhé roky keramiku pre ÚĽUV – čutory, formy na pečenie, pekáče, koreničky a soľničky, hranaté fľaše, dózy na potraviny, knižky, kachlice. Mal vždy svoj vlastný, neopakovateľný sortiment, zdobený engobou, rytým a nalepovaným dekorom. Čerpal najmä z tradičnej keramiky regiónu v okolí Prievidze. Robil aj kachľové pece, niektoré aj podľa archeologických nálezov, pre múzeá. Venuje sa aj vlastnej tvorbe – taniere, misy, reliéfy rozvíjané do autorských polôh. V zberateľskej kolekcii má drevené plastiky, prútie, luby, hračky, drotárske výrobky, maľby na skle, sklo určené pre ľudové prostredie, textil; keramika je z celého Slovenska, nábytok a odev z miestnych zdrojov. Jeho rodinný dom vo Vyšehradnom môže navštíviť ktokoľvek. Uvidí v ňom napríklad storočnú pec, ktorá je stále funkčná a dodnes slúži na pečenie chutného chleba. Vďaka jeho osobnému zanieteniu pre tradičnú ľudovú kultúru sa aj dnes návštevník môže ocitnúť v autentickom tradičnom priestore a trochu viac pochopiť atmosféru života našich predkov. Pán Haronik je stále umelecky aj spoločensky aktívny a odovzdáva svoje skúsenosti aj pri obnove ďalších historických objektov v okolí.

Video
Literatúra
Nitrianske pravno.sk. Dom Rastislava Haronika: <https://www.nitrianskepravno.sk/dom-r-haronika-vysehradne.html>
Slovak heritage. Rastislav Haronik: <http://www.slovakheritage.org/Folkartists/haronik.htm>
Slovak heritage. Folk house in Vyšehradné: <http://www.slovakheritage.org/Townsvill/vysehradne.htm>


GPS
13
48.87778527616406
18.651125047471794
1
0
0
48.8861388889
18.6706944444