Obnova tradičného domu v Novej Sedlici - domček Deduška Večerníčka

Popis
Dom ľudový dom v obci Nová Sedlica, ktorý je známy ako chalúpka deduška Večerníčka, premiestnili a zachránili pred rozpadnutím. V budúcnosti by mal slúžiť ako expozícia večerníčkov.

"Dôležité bolo, že sa nám podarilo zachovať jedinečnosť tohto objektu v podobe slamenej krytiny," povedal Anton Liška z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Prešov. Stavba z prelomu 19. a 20. storočia je špecifická práve pre slamenú strechu. "Je to posledný objekt svojho druhu, ktorý je na území Prešovského samosprávneho kraja zastrešený slamenou krytinou a je mimo skanzenu," vysvetlil.

Keďže domček bolo treba pre vlastnícke vzťahy k pozemkom premiestniť, pred jeho rozobratím jednotlivé konštrukčné prvky zrubu a krovu očíslovali, aby ich mohli na novom mieste opäť zložiť. Za nové tak boli vymenené trámy celého krovu a čiastočne i zrubu. Následné vnútorné a vonkajšie omietky a rovnako tak i vápennú povrchovú maľbu realizoval zhotoviteľský tím tradičnými technikami.

"Myslím si, že toto nie sú konečné práce, pretože je tam potrebné dokončiť vnútro a takisto aj najbližšie okolie domčeka," zhodnotil v pondelok 7. decembra pri preberaní stavby Puchala. RTVS ako vlastník objektu i pozemku by privítala, ak by sa z domčeka deduška Večerníčka stala vyhľadávaná turistická atrakcia.

"Rátam s tým, že tam bude expozícia, ktorá návštevníkom priblíži večerníčky Československej televízie, Slovenskej televízie aj RTVS, aby deti, ale aj iné inštitúcie, ktoré sem prídu, alebo len tak, obyčajní záujemcovia, načerpali nielen zaujímavé, ale aj zábavné informácie, aby sa mnohí mohli vrátiť aj do spomienok, tak, ako to kedysi v televízii bolo a ešte aj sčasti je vysielané," povedal.

Ľudový dom v Novej Sedlici sa stal súčasťou pamiatkového fondu Slovenskej republiky v roku 1987. Ako informujú pamiatkari na svojej internetovej stránke, pre nevysporiadané vlastnícke vzťahy mu hrozil zánik. Koncom roku 2018 kúpila domček verejnoprávna televízia, ktorej sa ho podarilo obnoviť za vyše 100-tisíc eur aj vďaka dotačnému programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Keďže pozemok, na ktorom sa stavba pôvodne nachádzala, bol naďalej nevysporiadaný, KPÚ Prešov súhlasil s jej premiestnením na nový pozemok v obci, približne 120 metrov juhozápadne od pôvodnej parcely.

Literatúra
Miková, M., Lekemzová, A. (1997). Dokumentácia ľudového domu č. 109, Humenné, SPÚ
Pamiatkový úrad SR. Deduško Večerníček úspešne ukončil obnovu svojej chalúpky: <http://www.pamiatky.sk/sk/page/dedusko-vecernicek-uspesne-ukoncil-obnovu-svojej-chalupky>
GPS
12
49.03903800486792
22.514678846571172
1
0
0
49.0426388889
22.5133055556