Viliam Ján Gruska

Popis
„Osobnosť slovenskej kultúry, scénograf, filmový architekt, pedagóg, etnograf, dramaturg, scenárista a režisér, pútnik kultúrou a históriou slovenského národa, ktorý určujúco inicioval, inšpiroval a ovplyvnil činnosť a tvorbu folklórnych súborov, folklórnych skupín, ideu a dramaturgiu desiatok programov, projektov, festivalov a ich scén, tvorbu množstva filmových a televíznych diel a mysle mnohých ľudí.“ Pri svojej tvorivej práci vedel majstrovsky pracovať s prvkami tradičnej ľudovej architektúry a vkladať ich aj do novotvarov. Vo Veľkom Borovom na Liptove vzniká pamätný dom Viliama Jána Grusku, kde by sa stretávali tí, ktorým je blízky jeho odkaz a organizovali sa kultúrne a spoločenské stretnutia v duchu toho, o čo sa celý život usiloval.

 *  24. 9. 1936, Ružomberok
 †  23. 9. 2019, Bratislava

„Vyrastal v učiteľskej rodine, ktorá žila v rokoch 1936 - 1945 v Rabčiciach a od roku 1946 v Liptovskej Teplej, kde V. J. Gruska navštevoval základnú školu. Ochotníčil v divadle žiakov aj dospelých, účinkoval v detskom folklórnom súbore. Po maturite na gymnáziu v Ružomberku odišiel v roku 1954 študovať do Bratislavy. Absolvoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT). V rokoch 1954 až 1976 pôsobil ako tanečník, sólista, pedagóg a choreograf v Lúčnici. Ako dramaturg a scénograf bol spoluautorom viacerých programov pre SĽUK. V rokoch 1962 až 1971 pracoval v Slovenskej televízii ako vedúci scénografickej výroby. Neskôr pracoval ako architekt v Slovenskej filmovej tvorbe a ako scénický výtvarník v slobodnom povolaní. V rokoch 1985 – 2019 pôsobil ako pedagóg a docent na Katedre scénografie Divadelnej fakulty VŠMU. V roku 1990 bol prvým porevolučným predsedom Výboru Matice slovenskej. Podieľal sa na založení a formovaní mnohých folklórnych festivalov a slávností po celom Slovensku, pre ktoré vytvoril niekoľko prírodných amfiteátrov (Východná [pôvodný amfiteáter v r. 1971 – 2005], Detva, Myjava, Terchová a iné).

Na početných cestách po Slovensku sa popri výbere vhodných exteriérov a interiérov pre filmovú tvorbu venoval aj výskumu tradičnej kultúry. Výsledky prezentoval v scénických programoch na folklórnych festivaloch a ďalších podujatiach. V nich spočiatku kládol dôraz na výtvarný fenomén ľudovej kultúry, neskôr na uplatnenie spomienkového rozprávania, ale aj na významné osobnosti a udalosti našich dejín. Medzi najvýznamnejšie patrili Prehliadky tichej krásy a Rodokmene zeme na FF Východná a regionálne programy Orava, Liptov, Kysuce, Hont a Novohrad, Turiec a Horná Nitra, Stredné Považie, Gemer a Malohont na FSP v Detve. V súvislosti s týmito programami robil podrobné výskumy po celom Slovensku a inicioval vznik nových folklórnych skupín a ľudových hudieb, ktoré sa dodnes venujú výskumu, záchrane, rekonštrukcii a prezentácii tradičnej ľudovej kultúry. Objavoval a vo svojich programoch často prezentoval typy jednoduchých pracovitých ľudí, ktorí cez svoje skúsenosti dokázali odovzdať súčasnému divákovi vlastné životné poznanie i duchovný odkaz svojej doby. Skoncipoval projekt vydávania série gramoalbumov Panoráma ľudovej hudobnej a piesňovej kultúry a aktívne sa podieľal na jeho realizácii.

Ako filmový a televízny architekt spolupracoval na viac ako 130 dielach, z ktorých najznámejšie sú Perinbaba, Sokoliar Tomáš, Mahuliena zlatá panna, Kráľ Drozdia brada, Šípová Ruženka, Neďaleko do neba, Jánošík, Svätopluk, Nápoj lásky, Cinka panna, Chodník cez Dunaj, Kára plná bolesti, Straty a nálezy a i.

Bol ocenený viacerými významnými oceneniami (2007 - Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti ľudovej kultúry a umenia, 2018 – Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej kinematogfrafii a i.).“ 

 

 

Video
Literatúra
https://viliamjangruska.sk/
https://ftf.vsmu.sk/2017/10/06/viliam-jan-gruska/
https://www.lucnica.sk/2019/09/23-9-2019/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viliam_J%C3%A1n_Gruska
http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_auth-0003447-Gruska-Viliam-1936/
GPS
12
49.197265140700075
19.52026029161982
1
0
0
49.1972651407
19.5202602916