Laznícke gazdovstvo Petera Bradu na Hrušove

Popis
Laznícke gazdovstvo Petra Bradu na Hrušove, na rozhraní časti Lazie a Jablonec obhospodaruje už vyše 20 rokov Peter Brada, aktivista, výskumník, gazda a tesár, spolu s Katkou Uhrovičovou. Petrovi sa podarilo zachrániť usadlosť z 19. storočia ešte s pôvodnými slamenými strechami a zrekonštruovať ju do funkčnej podoby ). Spolu s Katkou chovajú kozy, ovce a kone pre hypoterapiu a animoterapiu. Sú spoluzakladajúcimi členmi občianskeho združenia Spolok pre autentickú krajinu, ktorý má za cieľ udržaivať a propagovať symbiózu ľudskej činnosti v autentickej krajine s prírodou.

Peter organizuje a lektoruje spolu s ďalšími aktivistami worskhopy, semináre, ktorými propaguje návrat k prirodzeným formám poľnohospodárstva a staviteľstva so snahou o zachovanie lokálnej autenticity.

Literatúra
Peter Brada, Ján Brloš: Tradičné Tradičné staviteľstvo v Hrušove, Obec Hrušov, 2013
GPS
12
48.16005537540138
19.101624769099175
1
0
0
48.1600553754
19.1016247691