Drevený kostol v Ladomirovej

Fotografie
Popis
Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovensku. Kostolík bol postavený v roku 1742 bez použitia jediného klinca a zasvätený bol sv. archanjelovi Michalovi. Počas druhej svetovej vojny bola obec, fara a chrám značne poškodené, podobne ako aj niekoľko vzácnych ikon z ikonostasu. Následne sa vykonala oprava v roku 1946, ale už v roku 1957 bol chrám znova veľmi poškodený búrkou. Opravený bol v roku 1958. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Každá veža je cibuľkovitého tvaru. Vstup je zo západnej časti cez predsieň. Zo stavebného hľadiska ide o zrubovú konštrukciu, veža je stĺpovej konštrukcie.

Ikonostas (NKP) má päťradovú architektúru s ikonami rozmiestnenými na piatich poschodiach. Pochádza z polovice 18. storočia. Diakonské dvere nie sú osadené krídlami. Cárske dvojkrídlové dvere sú osadené šiestimi medailónmi (štyria evanjelisti a Zvestovanie). Prvý hlavný rad obsahuje ikony: sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičku Hodigitriu s korunou, Krista Učiteľa, sv. archanjela Michala – patróna chrámu. Druhý je rad sviatkov s ikonou Poslednej večere v strede. Tretí tzv. apoštolský rad, ktorý obsahuje ikony jednotlivých apoštolov je rozdelený ikonou Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva zo šiestich medailónov s dvojicami postáv. Uprostred je Ukrižovanie s Bohorodičkou a sv. evanjelistom Jánom. V piatom rade sú dve ikony: pod 1. hlavnou ikonou – Vzkriesený Kristus a pod 4. ikonou cisárovná Helena a cisár Konštantín s krížom. Pod 2. a 3. ikonou sú cherubíni. Ikonostas bol naposledy postupne reštaurovaný v rokoch 1996 - 2006.

Pri chráme je postavená mohutná zvonica stĺpovej konštrukcie. Strecha je pyramidálna, pokrytá šindľami. Nad cibuľkou je jednoramenný kríž. Pôvodne tu boli štyri zvony, z toho jeden z roku 1742. V súčasnosti sú v externej zvonici iba tri zvony. Dňa 7. júla 2008 bol tento chrám spolu s ďalšími ôsmymi drevenými pamiatkami pod názvom "Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka" zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO na základe výnimočnej celosvetovej hodnoty.

Video
Literatúra
PETRO, J. (2017). Slovenské klenoty UNESCO. Brno: CPress
Drevené chrámy. Ladomirová: <http://www.drevenechramy.sk/drevene-chramy/svidnik-a-okolie/ladomirova/>
GPS
13
49.320305403452316
21.597688666449613
1
0
0
49.3283611111
21.6265277778