Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Fotografie
Popis
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vznikla v roku 1871 ako jedno z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe. Vďaka dômyselnej konštrukcii astronomických prístrojov a intenzite prác hvezdáreň v Hurbanove patrí medzi najznámejšie vedecké inštitúcie v Európe. Areál Slovenskej ústrednej hvezdárne existuje už viac ako 145 rokov. Pozostáva z niekoľkých dodnes činných špecializovaných historických objektov, ako je budova starej hvezdárne, Heydeho kupola, či spektrografický pavilón. Múzeum má ambíciu pomôcť návštevníkom vytvoriť si ucelenú predstavu o histórii astronómie na území SR. Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho v Hurbanove vzniklo 13. apríla 2006 zápisom do Registra múzeí a galérií ako múzeum astronómie s celoslovenskou pôsobnosťou. Múzeum je organizačne začlenené ako súčasť Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Od roku 1996 plní Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove aj funkciu Národného metodického centra pre sieť astronomických zariadení na Slovensku. V oblasti špecializovanej kultúrnovýchovnej činnosti Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje aktuálne celoštátne i medzinárodné astronomické podujatia - konferencie, sympóziá, zrazy mladých astronómov, rôzne astronomické súťaže a zabezpečuje školiteľskú činnosť formou celoslovenských seminárov, astronomických praktík pre pracovníkov hvezdární, astronómov amatérov, študujúcu mládež a občanov. Oboznamuje širokú verejnosť s vedeckými poznatkami prostredníctvom verejných astronomických pozorovaní, programov v planetáriu a ďalšími špecializovanými, vzdelávacími astronomickými programami.

Významnú úlohu má Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove aj v oblasti konštrukcie, výroby a servisu astronomických prístrojov. 

 

GPS
12
47.935628189902125
18.17976690842079
1
0
0
47.8739476182
18.1921265276