GDPR

Body

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, so sídlom Námestie slobody 19, 812 45, Bratislava spracúva osobné údaje dotknutých osôb vždy v súlade s:

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“),
a
zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje poskytnuté fyzickou osobou prostredníctvom kontaktného e-mailu zverejneného na našej webstránke budú spracúvané iba v rozsahu a za účelom, za ktorým ich táto fyzická osoba sama poskytla. Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na zabezpečenie dosiahnutia účelu.

Fyzická osoba, ktorá poskytne svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného e-mailu alebo webového formulára zverejneného na webstránke, ktorú prevádzkuje spoločnosť Fakulta architektúry a dizajnu STU, má zachované právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo zamietať spracúvanie a iné v súlade s GDPR a Zákonom.

V prípade, že bude mať Fakulta architektúry a dizajnu STU v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané (napr. emailing, marketing), poskytne dotknutej fyzickej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele, ako aj ďalšie relevantné informácie, na základe ktorých má dotknutá osoba právo vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s takýmto spracúvaním osobných údajov. 

Fyzická dotknutá osoba má zachované právo odvolať svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Ak nastane medzi dotknutou fyzickou osobou a (prípadne s) Fakultou architektúry a dizajnu STU dôjde k bližšej vzájomnej spolupráci, budú podmienky ochrany osobných údajov upravené špecificky na mieru pre konkrétny daný prípad.

Zásady používania súborov cookies

Webstránky STU používajú súbory cookies pre zabezpečenie korektného fungovania poskytovaných služieb, ďalej na štatistické merania, ktoré slúžia na sledovanie preferencií návštevníkov a podľa toho optimálne prispôsobujeme obsah, ktorý zaujíma návštevníkov. 

Čo sú cookies? 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webstránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webstránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookies na Vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Cookies obvykle obsahujú názov web stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Na tejto stránke sú popísané informácie, ktoré sa zhromažďujú, spôsob, akým ich využívame, a vysvetlenie, prečo niekedy potrebujeme tieto súbory cookie ukladať.

Všeobecnejšie informácie o súboroch cookies nájdete v článku o súboroch cookie protokolu HTTP na serveri Wikipedia [https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie] Ďalšie informácie o zakázaní súborov cookie nájdete na lokalite www.aboutcookies.org [https://www.aboutcookies.org]; takýto postup ale môže obmedziť funkčnosť webových lokalít alebo niektoré jej prvky vyradiť.

Ako používame cookies a pixely?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, taktiež nám ide o zlepšovanie kvality a obsahu webstránky. Táto lokalita ponúka odber noviniek alebo služby odberu informácií prostredníctvom e-mailu. Prostredníctvom súborov cookies sa môže evidovať, či ste sa už zaregistrovali a či sa majú zobrazovať určité upozornenia, ktoré sa môžu týkať len prihlásených/odhlásených používateľov. Po odoslaní údajov prostredníctvom formulára, napríklad údajov na stránkach na kontaktovanie alebo na stránkach propagačných kampaní, sa môžu nastaviť súbory cookies evidujúce vaše používateľské informácie pre budúcu korešpondenciu.

Z času na čas ponúkame používateľské prieskumy a dotazníky, ktoré vám poskytujú zaujímavé pohľady do zákulisia alebo užitočné nástroje, prípadne nám umožňujú vytvoriť si presnejšiu predstavu o našej používateľskej základni. Tieto prieskumy môžu využívať súbory cookies na zapamätanie si, ktorí používatelia sa už výskumu zúčastnili alebo na poskytnutie presných výsledkov po prechode na inú stránku.

Aký je obsah cookies?

Na webstránkach STU sa môžete stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies. Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa, keď si prezerá webstránku, po odchode z webstránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na identifikáciu návštevníkov prostredníctvom nástroja Google Analytics od spoločnosti Google. Analýzou návštevnosti a správania sa návštevníkov sa následne snažíme zlepšovať a prispôsobovať obsah naších webstránok. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Ako zmeniť nastavenie cookies? 

Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť úpravou nastavení v prehliadači (pokyny nájdete na lokalite www.aboutcookies.org alebo v pomocníkovi svojho web prehliadača). Nezabúdajte, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto lokality a mnohých ďalších lokalít, ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies zvyčajne znamená zablokovanie určitých funkcií na tejto lokalite (rozumej webstránke). Odporúča sa ponechať povolené všetky súbory cookies, u ktorých si nie ste istí, či ich potrebujete, pre prípad, že by sa používali pre službu, ktorú využívate.

Súbory cookies tretích strán

Používame tiež súbory cookies dôveryhodných tretích strán. Na tejto stránke sú prepojenia z iných webstránok. Preto môžu byť počas používania našich web stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole Fakulta architektúry a dizajnu STU.

Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webstránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google [https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage], Facebooku (spoločnosť Meta) [https://developers.facebook.com/docs/meta-pixel/implementation/gdpr] Sendinblue [https://www.sendinblue.com/legal/termsofuse/]) alebo zobrazuje obsah webstránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Fakulta architektúry a dizajnu STU nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov

Pevne veríme, že tento text vám pomohol lepšie porozumieť súborom cookies. Ako už bolo uvedené: ak si nie ste istí, či určitý súbor cookies potrebujete, je zvyčajne bezpečnejšie ponechať súbory cookies povolené pre prípad, že by boli potrebné kvôli jednej alebo viacerým funkciám, ktoré na našej lokalite používate. Ak ale ešte stále potrebujete ďalšie informácie, môžete sa na nás obrátiť na adrese info@projektidentita.sk